top of page

SOCIALE VEILIGHEID

AAN DE SLAG.png

PROVSO.WORKS vindt sociale veiligheid belangrijk. Zeker ook omdat wij werken met leerlingen en jongeren die kwetsbaar - kunnen - zijn. Dit betekent dat wij vanuit de stuurgroep en de onderwijsorganisaties die deel uitmaken van PROVSO.WORKS afspraken hebben gemaakt. Dit geldt ook voor onze samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld MEE Rotterdam Rijnmond in het project Toekomstcoach.

De stappen zijn als volgt:

  • Meldingen van sociale onveiligheid worden door de leerlingen / jongeren altijd gedaan bij de school. Zij hebben de formele relatie met de leerling / jongere.

  • De school beschikt over de klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon.

  • Bij een melding neemt de school deze in behandeling en onderzoekt de melding.

  • PROVSO.WORKS wordt direct op de hoogte gesteld indien sprake is van een relatie met een van haar medewerkers danwel sprake is van een melding in relatie tot een van haar projecten.

Wil je meer weten of wil je weten waar je je melding kan doen, dan kun je een mail sturen aan: info@provso.works 

bottom of page