ONZE 

PARTNERS

Het Innovatiefonds PROVSO kan niet bestaan zonder de samenwerking van de scholen onderling en de samenwerking met haar partners en overige stakeholders.

 

Scholen PrO & vso 

De volgende scholen hebben vanaf het begin het idee van het Innovatiefonds ondersteund en mede gefaciliteerd:​

Op naar 100.000 banen

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS werkt samen met het project 'Op naar de 25.000 banen'. Deze samenwerking krijgt vorm en inhoud door ondersteuning vanuit het project bij het organiseren en mede mogelijk maken van bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit het PrO en vso, met werkgevers en de jongeren. Voorbeeld hiervan is het InnovatieLAB dat op 21 januari 2021 is georganiseerd.

 

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inspireert en informeert het project 'Op naar de 25.000 banen' overheidswerkgevers rond de vervulling van de Banenafspraak. Dit doen we door goede voorbeelden naar voren te halen, door overheidssectoren in staat te stellen hun ervaringen te delen en door het gebruiken van de website als platform voor informatie over wet- en regelgeving en nieuws rond de voortgang van de Banenafspraak. Meer informatie kijk op de site van Op naar de 25000! Voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

Gemeente Rotterdam

Mede op initiatief van de gemeente Rotterdam is het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ tot stand gekomen. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat jongeren vanuit het PrO en vso een goede aansluiting hebben vanuit het onderwijs met arbeid.

ADRES Schietbaanstraat 26 | 3014 ZX Rotterdam

TELEFOON 06 3390 8324 of 010 436 2821

E-MAIL info@provso.works

Rekeningnummer NL44 RABO 0360 6354 66

KvK nummer 80545556

© 2020 by PROVSO WORKS