top of page

ANBI

AAN DE SLAG.png

ANBI GEGEVENS

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft sinds 1 januari 2021 de ANBI status 

 

Onderstaande informatie is hiertoe van belang:

  • Naam : Stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS

  • Oprichtingsdatum: 8 oktober 2020 

  • Fiscaal nummer : 8617.10.071

  • Contactgegevens : Stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS - Schietbaanstraat 26 - 3014 ZX - Rotterdam

  • Doelstelling : Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS slaat de brug tussen Praktijkscholen (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en werkgevers in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. Doel van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is bevorderen dat alle jongeren in kwetsbare posities in de samenleving, met uitstroomperspectief arbeid, worden opgeleid voor en geplaatst op een passende, bestendige en duurzame werkplek. Het Innovatiefonds wil dit bereiken door het bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van duurzame, innovatieve en vernieuwende arbeidstoeleidingsprojecten gericht op jongeren in het PrO en vso. Deze projecten worden door de PrO en vso scholen in Rotterdam Rijnmond, samen met werkgevers en partners, geïnitieerd.

  • Gegevens bestuurders : zie webpagina 'Over het Innovatiefonds'

  • Het Innovatiefonds heeft een toekomstplan 2023-2026 opgesteld waarin haar beleid en ambities zijn opgenomen. Dit plan is op te vragen bij de directeur, info@provso.works 

  • Het Innovatiefonds heeft een rooster van aan- en aftreden voor haar bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Dit rooster is op te vragen bij de directeur. Stuur hiertoe een mail aan info@provso.works  

  • De Stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS beschikt over een rooster van aan- en aftreden voor haar bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Dit rooster is separaat per mail op te vragen bij de fonds- en programmadirecteur. 

  • Beloningsbeleid : de bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het ANBI formulier aangaande de publicatieplicht over het jaar 2021 is hier te downloaden.

Logo ANBI.jpg
bottom of page