top of page

AAN DE SLAG

AAN DE SLAG.png

PROVSO.WORKS
PROJECT INFORMATIE

PROVSO.WORKS is er voor de scholen in het PrO en vso. PROVSO.WORKS gelooft in arbeidstoeleiding en in onderwijsinnovatie waarbij samenwerking tussen de scholen en werkgevers van groot belang is. Dit betekent dat PROVSO.WORKS een inspanningsverplichting belangrijk vindt, het gaat om de (onderwijs) INNOVATIE en niet in eerste instantie om de PRESTATIE. Dit betekent dat het projecten vernieuwend moeten zijn en het leerelement voorop staat.​

Het Innovatiefonds streeft naar aansluiting bij en verbinding van de projecten met de Sustainable Development Goals.

WIE KUNNEN EEN
AANVRAAG INDIENEN?

De scholen die deel uitmaken van de schoolbesturen die het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ hebben ondertekend kunnen een aanvraag indienen bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS.

 

Deze scholen doen mee:

BLICK.png
logo_boor.png
Galilei.png
lmc-png.png
Accent.png
BACKGROUND.png

WANNEER KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

Een aanvraag indienen kan het hele jaar. Dit betekent dat je niet hoeft te wachten met het uitwerken van je idee. Wij helpen je graag. Zodra je een idee hebt en we werken dit samen uit dan wordt je aanvraag opgenomen en behandeld.

WELK BEDRAG KAN IK AANVRAGEN?

PROVSO.WORKS financiert projecten die worden aangevraagd door de scholen die het convenant hebben ondertekend.  Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend varieert. Wel vinden wij het belangrijk dat er ook sprake is van co-financiering door de aanvragende scholen en de betrokken werkgever. Dit mag in-kind zijn.

 

Het maximale bedrag is € 50.000 Indien wij jouw idee briljant vinden kan van dit bedrag worden afgeweken. Projecten kunnen een vervolgfinanciering aanvragen. Wil je hier meer over weten, neem contact op met het PROVSO.WORKS.

HOE VAAK KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

Elke school die betrokken is vanuit het convenant kan een aanvraag indienen. Het is belangrijk na te denken over hoeveel aanvragen je tegelijk aankan ... immers je bent ook als projecteigenaar verantwoordelijk voor de organisatie, voortgang en evaluatie. Wij helpen je graag met tips en advies.

WELKE LOOPTIJD MOETEN DE PROJECTEN HEBBEN?

Vanaf het moment dat het project start gaat de looptijd van één jaar in. Dit betekent dat in de aanvraag moet worden vermeld wanneer je verwacht met het project te starten. In de projectaanvraag kun je vermelden dat de eerste aanvraag een ‘verkenning / proeftuin / pilot’ is. Hiermee wordt het mogelijk om een vervolgproject aan te vragen als je het project op een andere locatie wil uitvoeren of als je het project wil uitbreiden en/of opschalen.

Samen met de eerste aanvraag maakt dit dat de totale doorlooptijd van het gehele project langer kan zijn dan één jaar en kan liggen tussen de één en drie jaar. Door een langere looptijd wordt het voor de projecten beter mogelijk een relatie op te bouwen met de betrokken werkgever(s), ontstaat ervaring in de uitvoering en operatie van het project en wordt ruimte gegeven aan innovatie.

bottom of page