top of page

ARENA BIJEENKOMST TOEKOMSTCOACH - 24 MEI 2024

lijn-inno_Tekengebied 1-01.png

ARENA BIJEENKOMST TOEKOMSTCOACH

Op 24 mei houden we de jaarlijkse arenabijeenkomst van ons project Toekomstcoach.

Samen met jongeren, toekomstcoaches, betrokkenen uit het onderwijs en werkgevers gaan wij in gesprek over dit project. Wat zijn de successen, geleerde lessen, wat ging goed en wat kan of moet beter. En hoe gaan we met dit project verder.

WAT GAAN WE DOEN

Zoals gezegd in gesprek met elkaar. Hoe we dat gaan doen is nog een verrassing. Wel weten wij uit ervaring dat vooral in kleinere groepen ervaringen delen heel waardevol is.

WAAR IS DEZE BIJEENKOMST?

Locatie is HPC Charlois 

Tijdstip: 12.30 inloop / 13.00 aanvang programma / 15.00 einde programma

VOOR WIE IS DEZE INFORMATIEBIJEENKOMST?

Deze bijeenkomst is voor betrokkenen uit het onderwijs die werken met leerlingen en jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (uitstroom naar werk). Denk aan stage coördinatoren, docenten, jobcoaches en werkbegeleiders. Ook jongeren die nu deelnemen aan het project of nieuwsgierig zijn verwelkomen wij graag.

 

Ook verwelkomen wij graag werkgevers die werken met jongeren uit het pro en of vso of dat graag willen doen maar nog vragen hebben. Medewerkers vanuit de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond zijn ook van harte welkom.

bottom of page