top of page

PROJECT RANDVOORWAARDEN & CRITERIA

AAN DE SLAG.png

VERNIEUWEND & ANDERS ...

Samen met het onderwijs en werkgevers wil PROVSO.WORKS projecten realiseren die vernieuwend en anders zijn. Projecten die het verschil maken.

TYPE PROJECTEN

 • Nieuwe projecten

 • Groei projecten - dit zijn bestaande projecten die worden uitgebreid;

 • Instap projecten - dit zijn lopende projecten waar scholen bij kunnen aansluiten of instappen;

 • Kopie projecten - dit zijn bestaande projecten die worden gekopieerd door een nieuwe school of werkgever.

RANDVOORWAARDEN PROJECTEN

 • Projecten zijn gericht op arbeidstoeleiding en ' doen het anders';

 • Projecten zijn vernieuwend en vallen binnen 1 van de kwadranten van de innovatiematrix. 

 • Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar, daarna vinden ze elders een landingsplaats. Bijvoorbeeld in het onderwijs of bij een werkgever.

 • Projecten worden aangevraagd en uitgevoerd door minimaal twee scholen uit twee verschillende schoolbesturen;

 • Bij het project is minimaal één werkgever – actief – betrokken;

 • Aan het project nemen minimaal 7 leerlingen deel. Het streven is projecten te kunnen opschalen naar 12-14 leerlingen.

 • Projecten zijn gericht op jongeren uit het PrO (Praktijkonderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond.

 

FINANCIERING

 • Projecten kunnen een financiële bijdrage ontvangen tot maximaal € 50.000;

 • Streven is per leerling een maximaal bedrag van € 5.000 te financieren;

 • Co-financiering is een must in de projecten, streven is tussen de 10-15% afkomstig van het onderwijs, werkgevers of andere stakeholders;

 • Indien er geen sprake is van co-financiering moeten minimaal 14 leerlingen betrokken zijn bij het project.

PROJECT BEOORDELING

De projectaanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal categorieën en hoe het project hierin wordt omschreven. Per categorie worden onderliggende vragen gesteld.

Deze categorieën zijn:

 • Doelstelling & Doelgroep

 • Plan van aanpak & Planning

 • Organisatie & Samenwerking

 • Haalbaarheid

 • (Onderwijs) Innovatie

 • Impact & Duurzaamheid / Resultaat & Effecten

 • Financiën

Deze categorieën komen overeen met de categorieën en vragen in de projectaanvraag. Het gehele aanvraagformulier kun je hier inzien. Indienen van je aanvraag kan via het project aanvraag indienen.

bottom of page