top of page

IN  AANMERKING 

KOMEN VOOR

EEN AANVRAAG

Jouw project kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS als het gericht is op:

 • Jongeren uit het PrO (Praktijkonderwijs) en vso (voortgezet speciaal onderwijs).

 

De projecten die bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS worden ingediend moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

 • Het project wordt aangevraagd en uitgevoerd door minimaal twee scholen uit twee verschillende schoolbesturen;

 • Bij het project is minimaal één werkgever – actief – betrokken;

 • Per ‘call’ kan een schoollocatie maximaal één keer een projectaanvraag indienen;

 • Projecten zijn gericht op innovatieve duurzame arbeidstoeleiding;

 • Projecten zijn gericht op het realiseren van onderwijsinnovatie;

 • Projecten zijn gericht op jongeren in het PrO en vso onderwijs in de laatste twee jaar van hun beroepsopleiding;

 • Het project bevindt zich in de regio Rotterdam Rijnmond.

 PROJECT  

BEOORDELING

De projectaanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal categorieën en hoe het project hierin wordt omschreven. Per categorie worden onderliggende vragen gesteld.

Deze categorieën zijn:

 • Doelstelling & Doelgroep

 • Plan van aanpak & Planning

 • Organisatie & Samenwerking

 • Haalbaarheid

 • (Onderwijs) Innovatie

 • Impact & Duurzaamheid / Resultaat & Effecten

 • Financiën

Deze categorieën komen overeen met de categorieën en vragen in de projectaanvraag. Het gehele aanvraagformulier kun je hier inzien. Indienen van je aanvraag kan via het project aanvraag indienen.

bottom of page