top of page
AAN DE SLAG.png

VAN PROJECT AANVRAAG TOT UITBETALING - DAAR ZORGEN WIJ SAMEN VOOR

PROVSO.WORKS is er voor de scholen die een innovatief idee hebben voor een project dat als doel heeft jongeren in samenwerking met bedrijven toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Scholen kunnen gedurende het hele jaar een aanvraag indienen.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Samen zorgen wij ervoor dat je idee daadwerkelijk een projectplan wordt, compleet met een begroting en alles wat nodig is voor de beoordeling.

Om je project te presenteren organiseren we een pitch voor de innovatiecommissie en de RealistenRaad. In dit gesprek wordt het project toegelicht, worden vragen gesteld en eventuele verbeteringen. 

Na dit gesprek helpen we je de terugkoppeling te verwerken zodat je plan nog beter wordt. Vervolgens bespreken we het projectplan in de stuurgroep en het bestuur. En nemen we een besluit.

Gaan we samen jouw project uitvoeren dan maken we een in het stargesprek afspraken over de uitbetaling en de voortgangsgesprekken. 

STAP 5: ONLINE GESPREK MET INNOVATIECOMMISSIE

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

Het indienen van een projectaanvraag gaat via de link die je vindt op deze website. Het aanvraagproces heeft de volgende stappen:

STAP 1: YES - JE BESLUIT EEN AANVRAAG IN TE DIENEN!

Het indienen van een projectaanvraag gaat via de link die je vindt op deze website. Het aanvraagproces heeft de volgende stappen:

STAP 2: AANMELDEN VAN JE PROJECT & VOLTOOIEN AANMELDING

Het aanmelden van je project begint met de knop - Project aanvraag - op deze pagina. Om je aanvraag in gang te zetten moet je je email adres bevestigen. Je ontvang per e-mail een link. Via deze link vul je aanvullende gegevens in. 

Je aanvraag wordt voltooit door aanvullende gegevens in te vullen. Wij gebruiken dit om een project nummer aan te maken, om bevestigingen naar je te sturen en om contact te kunnen onderhouden. Na het invullen van deze informatie ontvang je per mail een link waarmee je de echte aanvraag kan starten.

STAP 3: DE PROJECTAANVRAAG

Via de link kun je jouw projectaanvraag starten. De projectaanvraag is zo ingericht dat je aan de hand van een aantal vragen jouw project beschrijft. In deze PDF kun je zien welke vragen je gaat tegenkomen. Let op: alleen aanvragen die digitaal via het online portal worden ingediend worden in behandeling genomen.

STAP 4: DE INNOVATIECOMMISSIE

Jouw project wordt voorgelegd aan de innovatiecommissie. 

De Innovatiecommissie nodigt je uit voor een gesprek om een toelichting / uitleg te geven bij jouw project aanvraag. In dit gesprek stelt de Innovatiecommissie ook vragen. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Van dit gesprek ontvang je een gespreksverslag.

STAP 6: BEOORDELING

De Innovatiecommissie beoordeelt jouw project en formuleert een advies aan het bestuur.

STAP 7: PROJECTSUBSIDIE WORDT TOEGEKEND OF NIET :(

Bij een positief besluit wordt de hoofdaanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het proces in gang gezet om de uitbetaling te realiseren.

Bij een negatief besluit worden de project aanvragers uitgenodigd voor een reflectiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te geven in de afwijzing.

VERKLARENDE
WOORDENLIJST

PROJECTNUMMER

Dit is het nummer wat aan jouw project wordt gekoppeld. Alle correspondentie en informatie over jouw project wordt gekoppeld aan dit nummer zodat we alles compleet en bij elkaar kunnen houden.

CO-AANVRAGER

Dit is de persoon van de school die mede-aanvrager is. De co- aanvrager ontvangt eveneens de PDF’s van de projectaanvraag die door de hoofd-aanvrager worden ingediend.

HOOFDAANVRAGER

Dit is de persoon van de school die de eerste indiener is, het eerste aanspreekpunt voor de project aanvraag en bij accordering de verantwoordelijke is voor het project, uitvoering en communicatie met het bestuur. De hoofdaanvrager ontvangt de PDF-bestanden van de ingediende projectaanvragen.

CO-FINANCIERING

Het project heeft naast de financiering vanuit PROVSO.WORKS ook nog andere inkomsten / financiering vanuit andere partijen zoals bijvoorbeeld de scholen, gemeente, werkgevers, andere fondsen, vermogensfondsen, etc.

START HIER MET JOUW PROJECT

bottom of page