top of page

 

VAN DONATIE  AANVRAAG 

TOT UITBETALING,

DE STAPPEN OP EEN RIJ.

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is er voor de scholen die een innovatief idee hebben voor een project dat als doel heeft jongeren in samenwerking met bedrijven toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Scholen kunnen twee keer per jaar een aanvraag indienen.

 HOE  KAN IK

EEN AANVRAAG

INDIENEN?

 

 

 

 

 

Het indienen van een projectaanvraag gaat via de link die je vindt op deze website. Het aanvraagproces heeft de volgende stappen:

 

 STAP 1. YES - je besluit een aanvraag in te dienen!

Aanvragen kun je het gehele jaar indienen bij het Innovatiefonds.

 STAP 2. Aanmelden van je project & Voltooien aanmelding

Het aanmelden van je project begint met de knop - Project aanvraag - op deze pagina. Om je aanvraag in gang te zetten moet je je email adres bevestigen. Je ontvang per e-mail een link. Via deze link vul je aanvullende gegevens in. 

Je aanvraag wordt voltooit door aanvullende gegevens in te vullen. Wij gebruiken dit om een project nummer aan te maken, om bevestigingen naar je te sturen en om contact te kunnen onderhouden. Na het invullen van deze informatie ontvang je per mail een link waarmee je de echte aanvraag kan starten.

 STAP 3. De projectaanvraag

Via de link kun je jouw projectaanvraag starten. De projectaanvraag is zo ingericht dat je aan de hand van een aantal vragen jouw project beschrijft. In deze PDF kun je zien welke vragen je gaat tegenkomen. Let op: alleen aanvragen die digitaal via het online portal worden ingediend worden in behandeling genomen.

 STAP 4. De Innovatiecommissie

Jouw project wordt voorgelegd aan de innovatiecommissie. 

 

 START  HIER

MET JOUW

PROJECT!

 STAP 5. Online gesprek met Innovatiecommissie

De Innovatiecommissie nodigt je uit voor een gesprek om een toelichting / uitleg te geven bij jouw project aanvraag. In dit gesprek stelt de Innovatiecommissie ook vragen. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Van dit gesprek ontvang je een gespreksverslag.

 STAP 6. Beoordeling

De Innovatiecommissie beoordeelt jouw project en formuleert een advies aan het bestuur.

 

 STAP 7. Besluit door het bestuur

Het bestuur neemt een besluit op basis van het project voorstel, het advies van de Innovatiecommissie en het gespreksverslag. Over het besluit wordt de hoofdaanvrager geïnformeerd.

 STAP 8. Projectsubsidie wordt toegekend of niet :(

Bij een positief besluit wordt de hoofdaanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het proces in gang gezet om de uitbetaling te realiseren. 

Bij een negatief besluit worden de project aanvragers uitgenodigd voor een reflectiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te geven in de afwijzing.

VERKLARENDE

WOORDENLIJST

 PROJECTNUMMER  

Dit is het nummer wat aan jouw project wordt gekoppeld. Alle correspondentie en informatie over jouw project wordt gekoppeld aan dit nummer zodat we alles compleet en bij elkaar kunnen houden.

 HOOFDAANVRAGER 

Dit is de persoon van de school die de eerste indiener is, het eerste aanspreekpunt voor de project aanvraag en bij accordering de verantwoordelijke is voor het project, uitvoering en communicatie met het bestuur. De hoofdaanvrager ontvangt de PDF-bestanden van de ingediende projectaanvragen.

 CO-AANVRAGER  

Dit is de persoon van de school die mede-aanvrager is. De co- aanvrager ontvangt eveneens de PDF’s van de projectaanvraag die door de hoofd-aanvrager worden ingediend.

 CO-FINANCIERING

Het project heeft naast de financiering vanuit het Innovatiefonds ook nog andere inkomsten / financiering vanuit andere partijen zoals bijvoorbeeld de scholen, gemeente, werkgevers, andere fondsen, vermogensfondsen, etc.

bottom of page