VAN DONATIE  AANVRAAG 

TOT UITBETALING,

DE STAPPEN OP EEN RIJ.

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is er voor de scholen die een innovatief idee hebben voor een project dat als doel heeft jongeren in samenwerking met bedrijven toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Scholen kunnen twee keer per jaar een aanvraag indienen.

 HOE  KAN IK

EEN AANVRAAG

INDIENEN?

 

 

 

 

 

Het indienen van een projectaanvraag gaat via de link die je vindt op deze website. Het aanvraagproces heeft de volgende stappen:

 

 STAP 1. InnovatieLAB

Twee keer per jaar kunnen projectaanvragen worden ingediend. Elke aanvraag begint met een InnovatieLAB.
Deelname aan het InnovatieLAB is raadzaam ter inspiratie en om te verkennen of jouw projectidee kansrijk is.

 STAP 2. Aanmelden van je project & Voltooien aanmelding

Het aanmelden van je project begint met de aanvraag knop op de startpagina. Om je aanvraag in gang te zetten moet je je email adres bevestigen. Je ontvang per e-mail een link. Via deze link vul je aanvullende gegevens in. 

Je aanvraag wordt voltooit door aanvullende gegevens in te vullen. Wij gebruiken dit om een project nummer aan te maken, om bevestigingen naar je te sturen en om contact te kunnen onderhouden. Na het invullen van deze informatie ontvang je per mail een link waarmee je de echte aanvraag kan starten.

 

 STAP 3. De projectaanvraag

Via de link kun je jouw projectaanvraag starten. De projectaanvraag is zo ingericht dat je aan de hand van een aantal categorieën jouw project beschrijft. In deze PDF kun je zien welke categorieën en vragen je gaat tegenkomen. Let op: alleen aanvragen die digitaal via het online portal worden ingediend worden in behandeling genomen.

Indien je tussentijds stopt met invullen dan bewaart het systeem waar je gebleven bent. Je kunt je aanvraag 2x indienen bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Per keer ontvangen jij en je co-aanvrager een PDF en het Innovatiefonds PROVSO.WORKS een PDF.

 STAP 4. Gesprek met de Innovatiecommissie

De innovatiecommissie ontvangt je aanvraag en nodigt je uit voor een gesprek om een toelichting / uitleg te geven bij jouw project aanvraag. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten. Met de informatie uit dit gesprek, de tips en adviezen van de Innovatiecommissie kun jij je project aanscherpen en verbeteren. Vervolgens dien je online je DEFINITIEVE projectaanvraag in..​

 START  HIER

MET JOUW

PROJECT!

 STAP 5. Beoordeling project aanvraag & Advies aan bestuur

De innovatiecommissie van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS beoordeelt jouw project aanvraag en formuleert een advies aan het bestuur.

 STAP 6. Besluit door het bestuur

Het bestuur van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS besluit welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. De projecten ontvangen binnen 1 week na het besluit een schriftelijke reactie van het bestuur.

 

 STAP 7. Positief besluit & Projectsubsidie wordt toegekend

Wanneer het bestuur positief besluit wordt de hoofdaanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Vervolgens worden samen met de hoofdaanvrager afspraken gemaakt aangaande de uitbetaling van de subsidie, monitoring en evaluatie.

 STAP 8. Negatief besluit & Afwijzing project aanvraag

Bij een negatief besluit wordt de hoofdaanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een reflectiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te geven in de afwijzing en punten ter verbetering aan te dragen.

VERKLARENDE

WOORDENLIJST

 PROJECTNUMMER  

Dit is het nummer wat aan jouw project wordt gekoppeld. Alle correspondentie en informatie over jouw project wordt gekoppeld aan dit nummer zodat we alles compleet en bij elkaar kunnen houden.

 HOOFDAANVRAGER 

Dit is de persoon van de school die de eerste indiener is, het eerste aanspreekpunt voor de project aanvraag en bij accordering de verantwoordelijke is voor het project, uitvoering en communicatie met het bestuur. De hoofdaanvrager ontvangt de PDF-bestanden van de ingediende projectaanvragen.

 CO-AANVRAGER  

Dit is de persoon van de school die mede-aanvrager is. De co- aanvrager ontvangt eveneens de PDF’s van de projectaanvraag die door de hoofd-aanvrager worden ingediend.

 CO-FINANCIERING

Het project heeft naast de financiering vanuit het Innovatiefonds ook nog andere inkomsten / financiering vanuit andere partijen zoals bijvoorbeeld de scholen, gemeente, werkgevers, andere fondsen, vermogensfondsen, etc.