top of page

WERKGEVERS IN ROTTERDAM-RIJNMOND OPGELET:

 WIJ HEBBEN 

 PRAKTISCH 

 INGESTELD TALENT 

Op zoek naar praktisch ingestelde jongeren? Maak dan gebruik van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Wij financieren arbeidstoeleidingsprojecten die worden opgezet door scholen en werkgevers zodat zij er samen voor zorgen dat jongeren doorstromen naar een passende, bestendige en duurzame werkplek. Voor jou als werkgever een ideale manier om jongeren met praktische vaardigheden binnen te halen.

Hoe het innovatiefonds voor jou werkt

Veel werkgevers in Rotterdam-Rijnmond zijn op zoek naar praktisch ingestelde jongeren. Toch hebben veel jongeren uit het PrO- en vso-onderwijs een verhoogd risico op uitval. Bijvoorbeeld door een lastige thuissituatie, gedragsproblemen of een specifieke leerbehoefte. Heb je een innovatief en concreet idee waarmee je jongeren uit het PrO- en vso naar werk wilt begeleiden? Werkgevers in Rotterdam-Rijnmond kunnen samen met scholen die het convenant (Samen) Werken Loont hebben ondertekend bij het innovatiefonds hiervoor een financiële impuls aanvragen.

 

Wat het je oplevert

Scholen zijn heel goed in het voorbereiden van leerlingen voorbereiden op het meedoen in de maatschappij. Wat niet lukt is de vertaling naar hoe het nou echt werkt in die grotemensenwereld. Dat willen we oplossen door scholen en werkgevers te koppelen binnen innovatieve projecten. Heb je een slim idee om jongeren op een andere manier toe te leiden naar de arbeidsmarkt? Dan is het Innovatiefonds PROVSO er voor jou! Samenwerken met scholen is een slimme manier om aan steeds schaarser wordende vakmensen te komen.

 

Aan de slag

Wil je meer weten over het Innovatiefonds PROVSO.WORKS of heb je een innovatief idee dat je wil indienen? Hier vind je meer informatie. Of stuur voor vragen een mail naar info@provso.works. Wij helpen je graag om met scholen in contact te komen.

 OVER HET  INNOVATIEFONDS 

SUCCESVOL VOORBEELD
JOB ACADEMIE 2.0

EEN INNOVATIEF PROJECT REALISEREN

bottom of page