top of page

ANNETTE VAN WANING

AAN DE SLAG.png

DIRECTEUR & WAARMAKER

Annette van Waning is vanaf 2019 de kwartiermaker geweest en vervult vanaf oktober 2020 de functie van directeur en waarmaker. Tevens vervult zij de rol van secretaris voor de diverse gremia zoals raad van toezicht, bestuur, stuurgroep en innovatiecommissie. Vanuit de rol van directeur geeft zij PROVSO.WORKS een gezicht en executiekracht. Dit door te zorgen voor de organisatie en voortgang, contact met stakeholders en de projecten. Zij is het gezicht en het verhaal naar buiten - naar werkgevers, fondsen en overige stakeholders. Wil je haar ontmoeten en kennismaken ? stuur een mail aan annette@provso.works 

bottom of page