top of page

NIEUWS

FEESTELIJKE AFSLUITENDE BIJEENKOMST REALISTENRAAD 2023-2024

Het Europass Certificaat voor vrijwilligers, een mooie bos bloemen en oprechte woorden van dank en waardering. De leden van de RealistenRaad werden op dinsdag 28 mei in het zonnetje gezet voor hun deelname in schooljaar 2023-2024; en vooral voor hun waardevolle adviezen om de stap van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar de arbeidsmarkt succesvol te maken.

De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke afsluitingsbijeenkomst van de RealistenRaad bij HPC Zuidwijk in Rotterdam-Zuid. Dat is een bekende plek voor de zeven leden van de RealistenRaad, die bestaat uit (oud-)leerlingen uit het pro en vso. Het afgelopen schooljaar kwamen ze hier maandelijks bijeen. Ze dachten en praatten tijdens de bijeenkomsten mee over projecten van PROVSO.WORKS en deelden hun ervaringen in en met het onderwijs. Tegelijkertijd ontwikkelden de ze hun eigen competenties, zoals het voeren van (advies)gesprekken en vragen stellen. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

 

MENING LEREN GEVEN

Meerdere deelnemers zijn ook volgend jaar aan de RealistenRaad verbonden, zodat de kennis en ervaring goed overgedragen kan worden aan nieuwe deelnemers. Abdel Moussaoui (28) is een van hen. Hij kijkt met plezier terug op dit jaar schooljaar, zo vertelde hij nadat hij zijn handtekening had gezet onder het Europass Certificaat en de bloemen en waardebon in ontvangst had genomen. ‘Ik heb zelf ooit praktijkonderwijs gevolgd en werk inmiddels als conciërge en onderwijsassistent bij HPC Zuidwijk. Ik vind het belangrijk dat jongeren instromen naar pro en vso. De RealistenRaad was ook van toegevoegde waarde voor mijn eigen ontwikkeling. Ik heb geleerd hoe ik mijn mening kan geven en hoe ik goed kan samenwerken met andere leden van de raad. Daar heb ik in  mijn werk weer profijt van.

 

CONCRETE IDEEËN

De zeven leden van de RealistenRaad bedachten afgelopen schooljaar onder meer de naam voor het project Touwtjes in Handen. Daarnaast adviseerden ze om een certificaat te koppelen aan het project Toekomstcoach, waarbij jongeren ondersteuning krijgen in hun laatste jaar school en eerste jaar werk. Zelfs tijdens de laatste bijeenkomst kwamen ze nog met concrete ideeën. Zo gaven de jongeren aan dat het goed zou zijn om vanaf komend schooljaar de projecten van PROVSO.WORKS en werkgevers te bezoeken. Daarnaast stelden ze voor om een andere, meer pakkende naam dan de RealistenRaad te verzinnen.

 

NIET PRATEN ÓVER, MAAR MÉT JONGEREN

Annette van Waning, directeur van PROVSO.WORKS, bedankt de jongeren voor hun goede adviezen. ‘Sinds de oprichting in 2019 is ons standpunt: wij praten niet óver, maar mét jongeren. De slogan van de RealistenRaad is: “Mogen we even in jouw hoofd kijken?” De koppies van deze jongeren zitten namelijk vol ontzettend goede ideeën over welk type onderwijs bij hen past en hoe de stap van school naar werk verbeterd kan worden,’ aldus Annette. ‘Naar die ideeën wordt alleen lang niet altijd gevraagd. Of de jongeren krijgen in het onderwijs of bij werkgevers onvoldoende tijd of gelegenheid om hun ideeën te delen. Wij praten met jongeren, nemen de adviezen serieus en gebruiken ze om onze projecten te verbeteren.’

 

PROFESSIONELE BEGELEIDING

De RealistenRaad is opgezet door PROVSO.WORKS, in samenwerking met expertisecentrum voor inclusief onderwijs CINOP-ECIO. De deelnemers van de RealistenRaad werden vanaf september 2023 door een professional begeleid en kregen training voor het ontwikkelen van hun adviesrol en participatievaardigheden. Acht maanden lang besteedden ze gemiddeld zo’n 10 uur per maand aan hun taak, naast werk, studie of stage. Dat leverde niet alleen interessante werkervaring op maar ook het Europass Certificaat met daarop de competenties die ze tijdens het project hebben verworven. Daarnaast leverden zij een maatschappelijke bijdrage aan het vergroten van inclusieve samenwerking.

Wil je meer weten over de RealistenRaad? Bekijk de projectpagina op onze website

240528-150948-PROVSOWORKS-RUDGRCOM-R3A_0112-LR-min.jpg
240528-164329-PROVSOWORKS-RUDGRCOM-R3A_2711-Enhanced-NR-LR-min.jpg
240528-150654-PROVSOWORKS-RUDGRCOM-R3B_5001-LR-min.jpg
bottom of page