top of page

PROVSO WORKS
SAMEN NAAR DE  TOP 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS slaat de brug tussen Praktijkscholen (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en werkgevers in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. Doel van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is bevorderen dat alle jongeren in kwetsbare posities in de samenleving, met uitstroomperspectief arbeid, worden opgeleid voor en geplaatst op een passende, bestendige en duurzame werkplek. Het Innovatiefonds wil dit bereiken door het bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van duurzame, innovatieve en vernieuwende arbeidstoeleidingsprojecten gericht op jongeren in het PrO en vso. Deze projecten worden door de PrO en vso scholen in Rotterdam Rijnmond, samen met werkgevers en partners, geïnitieerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS ontvangt haar gelden van de scholen die het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ hebben ondertekend. Zij dragen een deel van de ESF en SZW baten af aan het Innovatiefonds PROVSO.WORKS.

                            Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft                                 sinds 1 januari 2021 de ANBI status. 

Logo ANBI.jpg

 WIE  KUNNEN
EEN AANVRAAG
INDIENEN

De scholen die deel uitmaken van de schoolbesturen die het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ hebben ondertekend kunnen een aanvraag indienen bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS.

 

Deze scholen doen mee:

BLICK.png
logo_boor.png
Galilei.png
LMC.png
Accent.png
bottom of page