top of page

JOB ACADEMIE 2.0

provso projecten.png

WAT IS JOB ACADEMIE 2.0

Bij Job Academie 2.0 worden jongeren uit het PRO en VSO begeleid in het eerste jaar werken nadat zij hun diploma hebben gehaald. Dit klinkt niet heel spannend ... maar is enorm belangrijk. De praktijk leert dat jongeren in het eerste jaar nadat zij aan het werk zijn gegaan vaak uitvallen en niet meer terugkeren naar de arbeidsmarkt. Dit heeft vaak meerdere oorzaken: wennen aan de regelmaat van werken, een andere vreemde omgeving, nieuwe mensen die opeens collega heten, andere regels, nieuwe uitdagingen ... Kortom een veelheid aan factoren kan ervoor zorgen dat jongeren uitvallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren in dergelijke situaties niet praten over hun vragen, uitdagingen en knelpunten omdat zij zich schamen en de onzekerheden niet durven te delen.

De Job Academie 2.0 is eigenlijk een soort avondschool waar de jongeren met elkaar hun werkervaringen kunnen delen en zo van elkaar kunnen leren en erachter komen dat zij niet alleen staan als het gaat om de nieuwe ervaringen. Daarnaast worden ook bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers van de werkgever, ouders en jobcoaches om kennis te maken met de vragen en de wereld van de jongere die net gaat werken en om met elkaar in gesprek te gaan.

De Job Academie 2.0 heeft de volgende opzet:

  • September tm December : Jongeren stromen uit van school naar werk - tijdens deze maanden ervaren zij hoe het is om te werken en welke vragen zich voordoen. In deze maanden ontstaat de behoefte aan contact met leeftijdsgenoten die ook zijn gaan werken. Door betrokkenheid van de jobcoaches en werkgevers worden jongeren attent gemaakt op de Job Academie 2.0​

  • Januari tm Oktober: het programma van de Job Academie 2.0 gaat van start met bijeenkomsten 1x per 2 weken, intervisie en arenagesprekken waar ouders en werkgevers aanwezig zijn.

  • Gedurende de gehele periode wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen, leermomenten, behoeftes van de jongeren, ouders / verzorgers en werkgevers. De uitkomsten worden ingezet om het project te verbeteren.

HET RESULTAAT...

Job Academie 2.0 is gestart in schooljaar 2021-2022. In deze 1e fase is het project opgezet. In deze 1e fase is de focus gericht op het onderzoeken hoe de jongeren de begeleiding ervaren en of zij daadwerkelijk hun werk behouden en zelfverzekerder worden als het gaat om werken en meedoen. Resultaat was een werkende methode waarbij ook ouders en werkgevers betrokken zijn.

In schooljaar 2022 -2023 is het project een 2e fase ingegaan. Het programma staat stevig en tijdens het lopende onderzoek is de lesbrief geheel doorontwikkeld. 

DE CIJFERS (tm juni 2023)

Leer jaar 2021 - 2022 - aantal deelnemende jongeren & traject afgerond: 6

Leerjaar 2022 - 2023 - aantal deelnemende jongeren & project afgerond: 6

Voor het leerjaar 2023 - 2024 kunnen jongeren zich nog aanmelden!

WIE HEBBEN DIT BEDACHT EN WIE ZIJN BETROKKEN?

Dit project is geïnitieerd door BOOR/Passer College en Blick op Onderwijs. Eén van de betrokken werkgevers is het Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

MEER WETEN OF MEEDOEN?

Ben jij werkgever in de regio Rotterdam Rijnmond ... en wil jij meedoen aan Job Academie 2.0  dan willen wij heel graag met jou in gesprek.

Om samen te verkennen hoe de jongeren uit PRO en VSO bij jouw kunnen werken en verder leren. Stuur een mail aan info@provso.works

Werk jij in het PRO en VSO in Rotterdam Rijnmond en wil je meer weten of zelfs meedoen met jouw leerlingen. Wij brengen je graag in contact met de initiatiefnemers van dit project. Stuur je mail naar info@provso.works.

bottom of page