top of page

PROVSO WORKS

 PROJECT INFORMATIE

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is er voor de scholen in het PrO en vso. Het innovatiefonds gelooft in innovatieve arbeidstoeleiding en in onderwijsinnovatie waarbij samenwerking tussen de scholen en werkgevers van groot belang is. Dit betekent dat het Innovatiefonds PROVSO.WORKS een inspanningsverplichting belangrijk vindt, het gaat om de (onderwijs) INNOVATIE en niet in eerste instantie om de PRESTATIE. Dit betekent dat het projecten innovatief moeten zijn en het leerelement voorop staat.

Het Innovatiefonds streeft naar aansluiting bij en verbinding van de projecten met de Sustainable Development Goals.

 WIE  KUNNEN

EEN AANVRAAG

INDIENEN

De scholen die deel uitmaken van de schoolbesturen die het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ hebben ondertekend kunnen een aanvraag indienen bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS.

 

Deze scholen doen mee:

BLICK.png
logo_boor.png
Logo-Yulius.png
Galilei.png
LMC.png
Horizon.png
Accent.png

 WANNEER  KAN IK

EEN AANVRAAG

INDIENEN?

Twee keer per jaar wordt door het Innovatiefonds PROVSO.WORKS een zogenoemde ‘call’ uitgeschreven. Dit betekent dat in deze periode een aanvraag kan worden ingediend en het gehele proces tot aan de toekenning wordt doorlopen. De calls lopen van september tm december/januari en van februari tm juni.

 WELK  BEDRAG

KAN IK

AANVRAGEN?

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS financiert projecten die worden aangevraagd door de scholen die het convenant hebben ondertekend.  Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 30.000,-. Indien de innovatiecommissie van mening is dat het een briljant idee betreft kan van dit bedrag worden afgeweken. Projecten kunnen een vervolgfinanciering aanvragen. Wil je hier meer over weten, neem contact op met het Innovatiefonds.

 HOE  VAAK KAN IK

EEN AANVRAAG

INDIENEN?

De projectaanvraag kan gedurende de ‘call’ drie keer worden ingediend. Dit betekent dat tussentijds de projectaanvraag kan worden uitgebreid voordat deze definitief wordt ingediend bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Indien je projectaanvraag wordt afgewezen kan deze identieke projectaanvraag bij de volgende ‘call’ niet nogmaals worden ingediend.

 WELKE  LOOPTIJD

MOETEN DE

PROJECTEN HEBBEN?

Vanaf het moment dat het project start gaat de looptijd van één jaar in. Dit betekent dat in de aanvraag moet worden vermeld wanneer je verwacht met het project te starten. In de projectaanvraag kun je vermelden dat de eerste aanvraag een ‘verkenning / proeftuin / pilot’ is. Hiermee wordt het mogelijk om een vervolgproject aan te vragen als je het project op een andere locatie wil uitvoeren of als je het project wil uitbreiden en/of opschalen.

Samen met de eerste aanvraag maakt dit dat de totale doorlooptijd van het gehele project langer kan zijn dan één jaar en kan liggen tussen de één en drie jaar. Door een langere looptijd wordt het voor de projecten beter mogelijk een relatie op te bouwen met de betrokken werkgever(s), ontstaat ervaring in de uitvoering en operatie van het project en wordt ruimte gegeven aan innovatie.

bottom of page