top of page
Zoeken
  • Annette van Waning

Scholen in Rotterdam Rijnmond opgelet - ken jij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS?


Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS wil een brug slaan tussen het PrO-, vso-onderwijs en werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond. Veel jongeren die hier onderwijs volgen hebben namelijk een verhoogd risico op uitval door bijvoorbeeld een lastige thuissituatie, gedragsproblemen of een specifieke leerbehoefte. Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS financiert arbeidstoeleidingsprojecten die worden opgezet door scholen en werkgevers zodat zij er samen voor zorgen dat deze jongeren doorstromen naar een passende, bestendige en duurzame werkplek. Samenwerken loont!


Heb je een innovatief en concreet idee waarmee je jongeren uit het PrO- en vso naar werk wilt begeleiden? Sinds oktober 2020 kunnen scholen die het convenant (Samen) Werken Loont hebben ondertekend, samen met werkgevers in Rotterdam-Rijnmond bij het innovatiefonds een financiële impuls aanvragen.


Samen optrekken is belangrijk

Samen bereik je meer en kom je tot andere, nieuwe en vaak betere ideeën. Dat is de basis van het innovatiefonds.


Vandaar dat een belangrijke voorwaarde om een projectaanvraag in te dienen de samenwerking met een andere school EN een werkgever.

Zo bundel je kennis en capaciteit.


Bedrijven kunnen op deze wijze veel duidelijker maken waar zij naar op zoek en wat hun behoefte is als het gaat om vakmensen’, legt de fonds- en programmadirecteur Annette van Waning uit. ‘Scholen kunnen op hun beurt weer aan werkgevers aangeven wat zij nodig hebben om de verbinding tussen leren en werken voor leerlingen beter te laten verlopen. Zo maken we als innovatiefonds de verbinding twee kanten op.’Innovatiefonds is hard nodig

Een innovatiefonds en ondersteuning als deze ontbrak tot 2020 en is volgens Jamie Visser - directeur HPC en voorzitter van de stuurgroep - hard nodig: ‘Wij moeten onze leerlingen voorbereiden op het participeren in de maatschappij. Wat wij zien is dat

scholen heel goed zijn om dat intern en met externe stages te realiseren. Wat niet lukt is de vertaling naar: hoe werkt het nou echt in die grotemensenwereld?’ Als voorbeeld noemt ze de Leerplichtwet waardoor een leerling die te laat komt, pas na een aantal keer een waarschuwing krijgt. ‘Zo werkt het bij een werkgever niet. Wij moeten werkgevers dan uitleggen: het is een stagiair, die moet dit soort arbeidsvaardigheden als op tijd komen nog leren.


Als scholen weten wij heel goed wat onze kerndoelen zijn en hoe we daaraan moeten werken, maar wat er elke maand verandert op een werkvloer, daarvoor hebben we echt de kennis en ervaring van bedrijven nodig zodat we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen.’


Naar welke projecten is het Innovatiefonds op zoek?

De naam van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS zegt het al: je kunt projectaanvragen indienen die vernieuwend en innovatief zijn. Heb je een idee om jongeren op een andere manier toe te leiden naar de arbeidsmarkt, doe jij het anders, is jouw aanpak uniek? Wij zijn echt op zoek zijn naar projecten die het ‘anders’ doen, vertelt Jamie.


Op de website www.PROVSO.WORKS van het Innovatiefonds vind de Innovatiematrix als hulpmiddel. Annette: ‘We zoeken naar projectideeën die anders zijn; je hebt een idee voor een andere methodiek, een vernieuwende aanpak, je wil iets in het systeem veranderen of iets toevoegen.’ Het kan allemaal!


Realiseer je innovatieve idee!

Annette: ‘Het Innovatiefonds maakt het mogelijk om dromen te realiseren.’ Dus haal je projectdroom van de plank, ga aan de slag. Wil je meer weten neem een kijkje op de website www.PROVSO.WORKS en dien je projectaanvraag in! Neem voor meer informatie contact op via info@provso.works .

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page