top of page
Zoeken
  • Annette van Waning

Niemand meer thuis op de bank met Job Academie 2.0!

Bij de inzenders van het project Job Academie 2.0 kan de vlag uit: zij krijgen van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS groen licht om hun idee te realiseren. Het is het streven om na de zomer van 2021 te starten met een nascholingstraject waarin jongeren die uit het praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen een jaar lang intensief worden gecoacht op de werkvloer. Doel: het bestendigen van de werkplek die deze jongeren hebben gevonden. ’Zo’n 69 procent van de jongeren zitten na twee jaar werken weer thuis op de bank. Daar willen we heel graag wat aan doen.’


Project is de 2.0-versie van de al bestaande Job Academie

Voor veel scholen in Rotterdam-Rijnmond is de Job Academie welbekend. In dit succesvolle leer-werktraject, dat in 2016 van start ging, lopen PrO- en vso-leerlingen vijf dagen in de week stage in de zorg, het basisonderwijs of in de ouderenzorg bij werkgevers in Rotterdam-Rijnmond. Een docent en een jobcoach zijn daarin samen elke werkdag aanwezig om de leerlingen te helpen bij vragen en om hen de vereiste werknemers- en vakinhoudelijke capaciteiten aan te leren. Denk aan: op tijd leren komen, hoe je je als een goede collega opstelt en welke kledingvoorschriften er op de werkvloer gelden. De jongeren starten de stagedag met een gezamenlijke lesuur, gaan de rest van de dag begeleid aan het werk en tussendoor zijn er contactmomenten met de leidinggevende, collega’s én de ouders en familie.


Doel Job Academie 2.0: voortijdige uitval op de werkvloer voorkomen

Het verschil met de Job Academie is dat de Job Academie 2.0 een nascholingstraject is voor werkende jongeren die uit het PrO- en vso-onderwijs komen. Het is een avondopleiding waarbij de werkende jongeren in een gezamenlijk lesuur samenkomen om ervaringen uit te wisselen en werknemersvaardigheden te leren. Met de Job Academie 2.0 willen de projectaanvragers ervoor zorgen dat door het wekelijks contact op een locatie de jongeren steviger in hun rol als werknemer komen te zitten. Niet alleen de jongeren zelf, maar ook de ouders, familie, de werkgever en de collega’s worden in dit traject meer bij de jongeren betrokken.


Ook worden er verschillende hypotheses in de praktijk getoetst om na te gaan waarom deze jongeren vaak voortijdig uitvallen. Want ondanks dat zowel scholen als werkgevers enthousiast zijn over de Job Academie, lukt het de jongeren vaak niet hun baan vast te houden.

‘Wat we ervaren en wat ook uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar voren komt, is dat zo’n 69 procent van deze jongeren die gestart zijn met werken binnen twee jaar weer op de bank zitten met een uitkering’, licht Paul Meeuwsen toe, programmaleider van de Job Academie 2.0 en in het dagelijks leven coördinator praktijkafdeling en vmbo basis beroeps op Het Passer College. ‘Daar willen we met de Job Academie 2.0 heel graag wat aan doen.’


Mede-aanvrager Mary Kers, onderwijscoördinator van IJsselcollege Praktijkonderwijs, beaamt de constatering van Paul: ‘Het project moet de doorstroom van jongeren

uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs verbeteren en zorgen voor bestendige banen in de zorg, basisonderwijs of in de techniek. Het innovatieve aan ons plan is dat door het toevoegen van het onderwijsdeel we de uitstroom van deze jongeren naar regulier werk willen bestendigen. Dit denken te bereiken doordat in onze pilot de afstand tot de arbeidsmarkt en de jongeren op een systematische manier wordt verkleind via interventies met de werkgevers en de ouders.’ Dat kan in de gezamenlijke lesuren in de avond waarin de jongeren, hun ouders, familie en collega’s vragen kunnen stellen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Paul: ‘Zo krijgen de jongeren extra steun en kunnen ze zelf beter laten zien wat ze kunnen. De kracht zit erin dat de jongeren straks in dat gezamenlijke lesuur van elkaar horen wat wel en niet goed gaat, gaan ervaren dat het heel normaal is dat je vragen hebt op de werkvloer en deze leert stellen.’


Eerst aannames over uitval toetsen in de praktijk

Maar voordat ze de Job Academie 2.0 gaan uitrollen naar andere scholen en werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn, gaan ze eerst een aantal hypotheses onderzoeken. Paul: ‘Want als die kloppen dan denken wij, door het plan dat we gemaakt hebben, ervoor te zorgen dat jongeren in het eerste jaar als ze op de werkvloer bezig zijn dat ze steviger in hun schoenen komen te staan. En dat een werkgever aan het einde van het eerste halfjaar niet zegt: nou, leuk geprobeerd maar we gaan door naar de volgende.’ Die hypotheses worden op drie van tevoren vastgestelde meetmomenten getoetst en waar nodig bijgesteld.


Hypotheses: werkgever niet goed voorbereid en jongeren willen af van stempel

Een van de hypotheses is dat jongeren en hun collega’s niet goed genoeg voorbereid zijn op jongeren die doorstromen naar een garantiebaan, een baan voor mensen die een (arbeids)beperking hebben. ‘Onze hypothese is dat er een verschil is tussen dat de directeur zegt: ‘ja hoor, gaan we doen’, maar dat de collega’s op de werkvloer niet weten hoe ze met deze jongeren om kunnen gaan’, vertelt Paul.


Een andere hypothese is volgens hem dat jongeren af willen van het stempel speciaal onderwijs en pro waardoor ze het gevoel krijgen dat ze onderaan de maatschappelijke ladder staan. Paul: ‘Je ziet dat als ze eenmaal gaan werken dat ze een houding krijgen van: ik heb geen hulp meer nodig. En dus ook geen hulp meer vragen en daardoor stranden in hun baan en thuis komen te zitten.’


De ambitie: bestendig werk creëren en landelijk inzetbaar maken

De planindieners hebben diverse ambities met de Job Academie 2.0. ‘Los van de uitvalcijfers hoop je natuurlijk dat de leerlingen uitstromen in een baan en deze door de Job Academie 2.0 behouden’, licht Mary toe. ‘Onze primaire taak als praktijkschool is namelijk opleiden tot werk en met dit project kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen hun werk behouden.’ Paul ‘Uiteindelijk willen we dat het project landelijk inzetbaar is. Dat je met elkaar een methodiek inzet die overal te gebruiken is waardoor je die 69% uitval flink omlaag weet te werken.’


Ook een projectaanvraag indienen?

Wil je ook een projectaanvraag indienen? Paul en Mary raden je dan aan om, net als zij, met meer partijen om de tafel te gaan. Dit is niet alleen een voorwaarde om een aanvraag in te dienen, maar dit helpt ook om meer mensen bij je project te betrekken. Paul: ‘Als je echt veranderingen door wilt voeren, moet je meerdere partijen bij je plan betrekken. Als je de hypotheses gemeten hebt, kan je pas echt met je plan aan de slag.’ Heb je ook een innovatief idee? Dien dan snel een aanvraag in! Of stuur voor vragen en informatie een mail naar info@provso.works.

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page