FRIS FACILITAIR ACADEMY 

Wat is Fris Facilitair Academy?

De Fris Facilitair Academy is de opleidingsplaats voor jongeren uit het PRO en VSO die in de schoonmaak- en facilitaire wereld aan de slag willen. Het is een leergang die samen met de werkgever is ontwikkelt en die jongeren opleidt voor de schoonmaakbranche met als resultaat een baan.

De basisopleiding schoonmaak is een vast onderdeel in het lesprogramma op de deelnemende scholen. Docenten uit de praktijk komen op school en de leerlingen leren minimaal 1 dag in de week in de praktijk op de werkvloer. Na het behalen van het vakdiploma 'Vakgeschoold Schoonmaker' kunnen de jongeren al aan de slag in de schoonmaakbranche. Als de jongere hiervoor kiest wordt een vervolgtraject ingezet waarin meer vaardigheden worden geleerd en meer specialismen zoals glazenwassen en vloeronderhoud.

Het resultaat ...

Vakgeschoolde jongeren die aan de slag kunnen in de schoonmaakbranche. Na het doorlopen van de opleidingen krijgen zij een arbeidsovereenkomst aangeboden bij werkgevers in de schoonmaakbranche en kunnen zij als vakmens met vaardigheden en competenties aan de slag.

Wie hebben dit bedacht & Wie zijn betrokken?

Fris Facilitair Academy is een initiatief van HPC Zuidwijk, Yulius Discovery College en werkgever Fris Facilitair. Het project start in het schooljaar 2021 - 2022 en loopt gedurende een aantal leerjaren door.

Meedoen!

Ben jij werkgever in de facilitaire en schoonmaakbranche gevestigd in de regio Rotterdam Rijnmond of heb je opdrachtgevers in deze regio ... dan willen wij heel graag met jou in gesprek. Om samen te verkennen hoe de jongeren uit dit prachtige project bij JOU en JOUW opdrachtgevers kunnen werken en verder leren. Stuur een mail aan info@provso.works