FEITEN & CIJFERS

Jaar 2020 - oprichting

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is opgericht op 8 oktober 2020. Om op dit punt te komen is vanaf het voorjaar 2019 hard gewerkt door diverse partijen om het Innovatiefonds vorm en inhoud te geven en te zorgen voor het nodige draagvlak bij de betrokken schoolbesturen en stakeholders.

De verkorte jaarrekening van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS over het jaar 2020 en het bestuursverslag zijn hier te vinden.

 

 

Jaar 2021 - uit de startblokken

In 2021 is het Innovatiefonds PROVSO.WORKS echt uit de startblokken gekomen. Aan vijf projecten is een bijdragen toekend van in totaal € 230.000. De jaarrekening over 2021 is in voorbereiding.

Jaarverslag 2020 .pdf
Bestuursverslag 2020.pdf