SAMEN

 DENKEN DOEN DELEN 

Om alles te weten te komen over het Innovatiefonds én direct aan de slag te kunnen heeft het Innovatiefonds op 21 januari 2021 het InnovatieLAB georganiseerd voor degene die binnen de scholen actief zijn met stages en begeleiding naar werk. Maar ook voor bedrijven en organisaties waar jongeren praktijkgericht aan de slag kunnen. 

In tijden van beperkt fysiek contact (vanwege de corona situatie) is het InnovatieLAB online hybride georganiseerd. Dit betekent concreet dat het plenaire deel in een studio is gerealiseerd met sprekers zodat de deelnemers dit hebben kunnen volgen als zijnde een talkshow op TV.

Aansluitend zijn workshops online georganiseerd en gefacilieerd. Om vervolgens gezamenlijk af te sluiten in de plenaire setting vanuit de studio. Deze hybride vorm is samen met een ondersteunende – technische - partner ontwikkelt.

Het programma – zie bijlage 2 -  is verlopen zoals vermeld. De gehele bijbehorende presentatie – waarin ook de bijdrage van de plenaire sprekers – is  als geheel separaat toegestuurd.

 

 

Het plenaire deel is geopend door Rita Brouwer – Innovatiespecialist van Alpheios. Zij heeft vertelt over het gebruik van en de toepassing van VR (Virtual Reality) in de praktijk.

 

 

 

Vervolgens is in het plenaire deel  een bijdrage verzorgt door Ingeborg Zwolsman – programmamanager Open Hiring. Zij heeft toegelicht wat Open Hiring inhoudt en de deelnemers uitgenodigd en gedaagd om samen na te denken hoe Open Hiring voor stages voor leerlingen uit het PrO en vso geschikt zou kunnen zin.

 

 

Ter afsluiting van het plenaire deel is een tweegesprek gevoerd tussen Annette van Waning – programmadirecteur Innovatiefonds – en Roland Blonk – hoogleraar Inclusieve Innovatie en Arbeid. In dit tweegesprek is aan de orde gekomen wat innovatie inhoudt, is een reflectie gegeven op de sprekers en op de ingediende project aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

Na het plenaire deel zijn vier workshops gegeven met de onderstaande inhoud. Deze zijn online gegeven. Aansluitend is plenair afgesloten waarbij de deelnemers een terugkoppeling hebben gegeven. De presentaties van workshop 2 en  4 zijn separaat bijgevoegd. Onderstaand de inhoud en opzet van de workshops en een impressie.

1. Open Hiring  - Een werkleerplek zonder kennismakingsgesprek

Ingeborg Zwolsman – programmamanager Open Hiring Nederland

Een baan zonder sollicitatiegesprek, dat is waar Open Hiring voor staat. De vraag is of een werkleerplek of stage zonder kennismakingsgesprek met de werkgever ook mogelijk is. Hoe kan dit werken in de praktijk, wat is daarvoor nodig, hoe kan jij als betrokkenen bij het onderwijs dit uitdragen en realiseren. Kortom, innovatief kijken naar werkleerplekken die we samen met jou willen verkennen en ontwikkelen.

2. Werkgevers & Onderwijs – Hoe wordt samenwerken een succes?

Peter Paul Wiegmans – directeur Balanz Facilitair - lid Innovatiecommissie Innovatiefonds PROVSO.WORKS

Het klinkt eenvoudig, samenwerken met werkgevers. Maar het is eigenlijk best lastig, ze denken anders, doen andere dingen en begrijpen soms niets van het jongeren en onderwijs. Wat zijn de ingrediënten voor succesvol samenwerken en hoe maak je dit werkbaar in de praktijk? In deze workshop geven we je een kijkje in het hoofd van een werkgever en hoe je samen met een werkgever projecten voor PrO en vso kan realiseren.

3. Willie Wortel van DENKEN naar DOEN

Adri de Groot – Portfoliomanager Rijkswaterstaat – lid Innovatiecommissie Innovatiefonds PROVSO.WORKS

Ideeën in overvloed, helaas worden weinig ideeën succesvol in de praktijk gebracht. Wat is er voor nodig om je idee om te zetten in een concreet, haalbaar en uitvoerbaar project met een bijbehorend plan. En hoe doe je dat.

4. Project aanvraag in de Praktijk – Hoe realiseer ik voor een goede project aanvraag?

Peter Vos – Projectleider Baanbrekers VO Raad  – lid Innovatiecommissie Innovatiefonds PROVSO.WORKS

Het Innovatiefonds financiert innovatieve arbeidsmarktgerichte projecten van PrO en vso scholen in de regio Rotterdam Rijnmond. Het indienen en realiseren van een goede project aanvraag is de eerste stap. Hoe ziet een goede project aanvraag eruit, waar moet de project aanvraag aan voldoen, wat is belangrijk en wat mag er zeker niet ontbreken.

ADRES Schietbaanstraat 26 | 3014 ZX Rotterdam

TELEFOON 06 3390 8324 of 010 436 2821

E-MAIL info@provso.works

Rekeningnummer NL44 RABO 0360 6354 66

KvK nummer 80545556

© 2020 by PROVSO WORKS